Advance Publication

ORIGINAL

Yifei Chen, Wenhui Xu, Yiru Chen, Jiayu Gong, Yanyan Wu, Shutong Chen, Yuan He, Haitao Yu, Lin Xie

May 21, 2024
ORIGINAL

Taku James Sairenji, Shinnosuke Masuda, Yuya Higuchi, Mitsue Miyazaki, Hiroyuki Yajima, Oh Kwan Ee, Yuki Fujiwara, Takuya Araki, Noriaki Shimokawa, Noriyuki Koibuchi

May 14, 2024
ORIGINAL

Ryohei Mineo, Shiro Fukuda, Shigehito Suzuki, Yoshito Ito, Sachiko Tamba, Takuya Sugiyama, Yuya Fujishima, Hitoshi Nishizawa, Iichiro Shimomura, Koji Yamamoto, Yuji Matsuzawa

May 10, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Chika Kyo, Tomoko Kobayashi, Shintaro Iwama, Rieko Kosugi, Fumikazu Sawabe, Ryo Hayafusa, Yuki Sakai, Tatsuo Ogawa, Masato Kotani, Tatsuhide Inoue, Hiroshi Arima, Hiroyuki Ariyasu

May 3, 2024
ORIGINAL

Jaeduk Yoshimura Noh, Kosuke Inoue, Nami Suzuki, Ai Yoshihara, Miho Fukushita, Masako Matsumoto, Hideyuki Imai, Shigenori Hiruma, Masahiro Ichikawa, Masakazu Koshibu, Akiko Sankoda, Rei Hirose, Natsuko Watanabe, Kiminori Sugino, Koichi Ito

May 3, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Junko Kanno, Akinobu Miura, Sayaka Kawashima, Hirohito Shima, Dai Suzuki, Miki Kamimura, Ikuma Fujiwara, Masayuki Kamimura, Mitsugu Uematsu, Masataka Kudo, Atsuo Kikuchi

April 26, 2024
ORIGINAL

Sho Furusawa, Hiroshi Nomoto, Chiho Oba-Yamamoto, Jun Takeuchi, Miki Ito, Hiroyoshi Kurihara, Shin Aoki, Aika Miya, Hiraku Kameda, Akinobu Nakamura, Tatsuya Atsumi

April 25, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Shun Moriguchi, Yuri Mukoyama, Fumihiko Takizawa, Atsushi Ogawa, Tetsushi Ogawa, Junko Ito, Yukishige Yanagawa, Chinatsu Komiyama, Rieko Niitsu, Tsuyoshi Isojima

April 23, 2024
ORIGINAL

Tsukasa Murakami, Naoyuki Higaki, Yui Nishijima, Junichi Tani, Hitoshi Noguchi, Manami Morisaki, Misako Eto, Yoshiko Tani

April 11, 2024
STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Keiichi Ozono, Takuo Kubota, Toshimi Michigami

April 4, 2024
ORIGINAL

Fuyuko Takahashi, Yoshitaka Hashimoto, Ayumi Kaji, Ryosuke Sakai, Yuka Kawate, Yuriko Kondo, Takuro Okamura, Naoko Nakanishi, Saori Majima, Takafumi Osaka, Hiroshi Okada, Takafumi Senmaru, Emi Ushigome, Mai Asano, Masahide Hamaguchi, Masahiro Yamazaki, Eiko Sato, Michiaki Fukui

March 30, 2024
ORIGINAL

Keisuke Maeda, Ryosuke Fujii, Hiroya Yamada, Eiji Munetsuna, Mirai Yamazaki, Yoshitaka Ando, Genki Mizuno, Hiroaki Ishikawa, Koji Ohashi, Yoshiki Tsuboi, Yuji Hattori, Yuya Ishihara, Nobuyuki Hamajima, Shuji Hashimoto, Koji Suzuki

March 28, 2024
ORIGINAL

Kento Ikegawa, Eri Koga, Tomoyo Itonaga, Hideya Sakakibara, Masanobu Kawai, Yukihiro Hasegawa

March 22, 2024
STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Yukio Kato, Takako Kato

February 9, 2024