STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Aki Oride, Haruhiko Kanasaki

June 12, 2024
ORIGINAL

Katsunori Manaka, Junichiro Sato, Yusuke Hikima, Hirofumi Horikoshi, Maho Taguchi, Akimichi Morita, Hiraku Suga, Hikari Boki, Taku Fujimura, Yoji Hirai, Takatoshi Shimauchi, Chiharu Tateishi, Eiji Kiyohara, Ikko Muto, Hideki Nakajima, Riichiro Abe, Kazuyasu Fujii, Chikako Nishigori, Eiji Nakano, Kentaro Yonekura, Takeru Funakoshi, Masahiro Amano, Tomomitsu Miyagaki, Reiko Yamashita, Makoto Sugaya, Toshihisa Hamada, Masaomi Nangaku, Taroh Iiri, Noriko Makita

June 5, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Daisuke Otani, Takaaki Murakami, Saeko Murakami, Ikuko Hanaoka, Hiroyuki Fujimoto, Yoichi Shimizu, Kanae Kawai Miyake, Kentaro Sakaki, Yohei Ueda, Daisuke Tanaka, Tsuyoshi Ohno, Hironori Shimizu, Naoki Uyama, Norishige Iizuka, Daisuke Yabe, Yuji Nakamoto, Nobuya Inagaki

June 5, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Ema Toyokuni, Hiroshi Okada, Goji Hasegawa, Mayuko Kadono, Sayaka Kato, Mari Yoneda, Michiaki Fukui

May 31, 2024
ORIGINAL

Agena Suzuki, Akinori Hayashi, Satoshi Oda, Rei Fujishima, Naoya Shimizu, Kenta Matoba, Tomomi Taguchi, Takuya Toki, Takeshi Miyatsuka

May 30, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Yohei Ishiki, Atsuko Tamaki, Ken-ichiro Honma, Ken Yonaha, Takamitsu Yabiku, Taiki Teruya, Moriyuki Uehara, Yoshiro Nakayama, Rei Chinen, Tsugumi Uema, Sawako Nakachi, Shiki Okamoto, Hiroaki Masuzaki

May 29, 2024
ORIGINAL

Yifei Chen, Wenhui Xu, Yiru Chen, Jiayu Gong, Yanyan Wu, Shutong Chen, Yuan He, Haitao Yu, Lin Xie

May 21, 2024
ORIGINAL

Taku James Sairenji, Shinnosuke Masuda, Yuya Higuchi, Mitsue Miyazaki, Hiroyuki Yajima, Oh Kwan Ee, Yuki Fujiwara, Takuya Araki, Noriaki Shimokawa, Noriyuki Koibuchi

May 14, 2024
ORIGINAL

Ryohei Mineo, Shiro Fukuda, Shigehito Suzuki, Yoshito Ito, Sachiko Tamba, Takuya Sugiyama, Yuya Fujishima, Hitoshi Nishizawa, Iichiro Shimomura, Koji Yamamoto, Yuji Matsuzawa

May 10, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Chika Kyo, Tomoko Kobayashi, Shintaro Iwama, Rieko Kosugi, Fumikazu Sawabe, Ryo Hayafusa, Yuki Sakai, Tatsuo Ogawa, Masato Kotani, Tatsuhide Inoue, Hiroshi Arima, Hiroyuki Ariyasu

May 3, 2024
ORIGINAL

Jaeduk Yoshimura Noh, Kosuke Inoue, Nami Suzuki, Ai Yoshihara, Miho Fukushita, Masako Matsumoto, Hideyuki Imai, Shigenori Hiruma, Masahiro Ichikawa, Masakazu Koshibu, Akiko Sankoda, Rei Hirose, Natsuko Watanabe, Kiminori Sugino, Koichi Ito

May 3, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Junko Kanno, Akinobu Miura, Sayaka Kawashima, Hirohito Shima, Dai Suzuki, Miki Kamimura, Ikuma Fujiwara, Masayuki Kamimura, Mitsugu Uematsu, Masataka Kudo, Atsuo Kikuchi

April 26, 2024
ORIGINAL

Sho Furusawa, Hiroshi Nomoto, Chiho Oba-Yamamoto, Jun Takeuchi, Miki Ito, Hiroyoshi Kurihara, Shin Aoki, Aika Miya, Hiraku Kameda, Akinobu Nakamura, Tatsuya Atsumi

April 25, 2024
CASE REPORT WITH REVIEW OF LITERATURE

Shun Moriguchi, Yuri Mukoyama, Fumihiko Takizawa, Atsushi Ogawa, Tetsushi Ogawa, Junko Ito, Yukishige Yanagawa, Chinatsu Komiyama, Rieko Niitsu, Tsuyoshi Isojima

April 23, 2024
ORIGINAL

Tsukasa Murakami, Naoyuki Higaki, Yui Nishijima, Junichi Tani, Hitoshi Noguchi, Manami Morisaki, Misako Eto, Yoshiko Tani

April 11, 2024
STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Keiichi Ozono, Takuo Kubota, Toshimi Michigami

April 4, 2024
ORIGINAL

Fuyuko Takahashi, Yoshitaka Hashimoto, Ayumi Kaji, Ryosuke Sakai, Yuka Kawate, Yuriko Kondo, Takuro Okamura, Naoko Nakanishi, Saori Majima, Takafumi Osaka, Hiroshi Okada, Takafumi Senmaru, Emi Ushigome, Mai Asano, Masahide Hamaguchi, Masahiro Yamazaki, Eiko Sato, Michiaki Fukui

March 30, 2024
ORIGINAL

Keisuke Maeda, Ryosuke Fujii, Hiroya Yamada, Eiji Munetsuna, Mirai Yamazaki, Yoshitaka Ando, Genki Mizuno, Hiroaki Ishikawa, Koji Ohashi, Yoshiki Tsuboi, Yuji Hattori, Yuya Ishihara, Nobuyuki Hamajima, Shuji Hashimoto, Koji Suzuki

March 28, 2024
ORIGINAL

Kento Ikegawa, Eri Koga, Tomoyo Itonaga, Hideya Sakakibara, Masanobu Kawai, Yukihiro Hasegawa

March 22, 2024
STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Yukio Kato, Takako Kato

February 9, 2024
STATE-OF-THE-ART REVIEW IN ENDOCRINOLOGY

Yukio Kato, Takako Kato

 Featured Article  Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ESSAY | TOWARD JES 100TH ANNIVERSARY

Isamu Miyamori

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ORIGINAL

Kento Ikegawa, Eri Koga, Tomoyo Itonaga, Hideya Sakakibara, Masanobu Kawai, Yukihiro Hasegawa

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ORIGINAL

Fuyuko Takahashi, Yoshitaka Hashimoto, Ayumi Kaji, Ryosuke Sakai, Yuka Kawate, Yuriko Kondo, Takuro Okamura, Naoko Nakanishi, Saori Majima, Takafumi Osaka, Hiroshi Okada, Takafumi Senmaru, Emi Ushigome, Mai Asano, Masahide Hamaguchi, Masahiro Yamazaki, Eiko Sato, Michiaki Fukui

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ORIGINAL

Keisuke Maeda, Ryosuke Fujii, Hiroya Yamada, Eiji Munetsuna, Mirai Yamazaki, Yoshitaka Ando, Genki Mizuno, Hiroaki Ishikawa, Koji Ohashi, Yoshiki Tsuboi, Yuji Hattori, Yuya Ishihara, Nobuyuki Hamajima, Shuji Hashimoto, Koji Suzuki

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ORIGINAL

Sho Furusawa, Hiroshi Nomoto, Chiho Oba-Yamamoto, Jun Takeuchi, Miki Ito, Hiroyoshi Kurihara, Shin Aoki, Aika Miya, Hiraku Kameda, Akinobu Nakamura, Tatsuya Atsumi

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
ORIGINAL

Tsukasa Murakami, Naoyuki Higaki, Yui Nishijima, Junichi Tani, Hitoshi Noguchi, Manami Morisaki, Misako Eto, Yoshiko Tani

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)
AUTHOR CORRECTION

Wataru Ogawa, Yushi Hirota, Shigeru Miyazaki, Tadashi Nakamura, Yoshihiro Ogawa, Iichiro Shimomura, Toshimasa Yamauchi, Koutaro Yokote, on behalf of the Creation Committee for Guidelines for the Management of Obesity Disease 2022 by Japan Society for the Study of Obesity (JASSO)

Vol 71 Issue 6 (June, 2024)